1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Μαραθώνος 29 Παλλήνη

 • Αρχική σελίδα
 • Προσωπικό
 • Σχολεία
 •  
  Προϊστάμενος : Κάνιας Σταύρος
  Τηλέφωνο :210-6615870
  Στοιχεία
  Επικοινωνίας :
  210-6049012
   210-6049009
   210-6614029
  ΦΑΞ :210-6049246
  Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 29
  1ος όροφος
  15351 Παλλήνη
  Ηλεκτρονική
  αλληλογραφία
  mail@1grde-anatol.att.sch.gr
  1ο Γραφείο ΔΔΕ Αν. Αττικής